คำศัพท์ : ninny

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ninny (นีน-นิ)

คนโง่