คำศัพท์ : nine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nine (ไนน)

ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา