คำศัพท์ : nim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nim (นิม)

ต้นสะเดา