คำศัพท์ : nil

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nil (นิล)

ไม่มีอะไรเลย