คำศัพท์ : nigh

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nigh (ไน)

เกือบ ทางชิดขอบถนน