คำศัพท์ : nibs

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nibs (นิบส)

ใต้เท้า