คำศัพท์ : nib

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nib (นิบ)

ตัวปากกา