คำศัพท์ : next

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
next (เน็คซท)

เกือบเท่า ครั้นแล้ว

(วัน

เดือน

ปี) หน้า

ต่อไป

ถัดไป