คำศัพท์ : new

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
new (นยู)

รุ่นใหม่ ไม่เคยชิน