คำศัพท์ : nett

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nett (เน็ท)

(กำไร รายได้) สุทธิ