คำศัพท์ : net

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
net (เน็ท)

ตาข่าย เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่าย

(กำไร

รายได้) สุทธิ