net หมายถึง ตาข่าย เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่าย (กำไร รายได้) สุทธิ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ net แปลว่า ตาข่าย เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่าย (กำไร รายได้) สุทธิ หมายถึง ตาข่าย เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่าย (กำไร รายได้) สุทธิ net อ่านว่า (เน็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
net (เน็ท)

ตาข่าย เสียงร้องบอกว่าลูกเสิร์ฟระตาข่าย

(กำไร

รายได้) สุทธิ