คำศัพท์ : nest

(ถูกค้นหาทั้งหมด 553 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nest (เน็ซท)

เถา เที่ยวเก็บรังนก

ทำรัง

รัง

บ่อเกิดแห่งความชั่ว

ซ่องโจร