คำศัพท์ : neem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neem (นีม)

สะเดา