คำศัพท์ : need

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
need (นีด)

ต้องการ ควรได้รับ

จำเป็นจะต้อง