คำศัพท์ : nee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nee (เน)

เกิด