คำศัพท์ : neck

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neck (เน็ค)

คอ คอคอด