คำศัพท์ : neat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neat (นีท)

เรียบร้อย เหมาะเหม็ง

เกลี้ยงเกลา

(ดื่ม) โดยไม่เติมน้ำ