คำศัพท์ : near

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
near (เนีย)

สนิท ใกล้เข้ามา

จวน

เข้าไปใกล้