คำศัพท์ : neap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
neap (นีพ)

น้ำตาย