คำศัพท์ : ne

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ne (นี)

ไม่