คำศัพท์ : nay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nay (เน)

เปล่า