คำศัพท์ : navy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
navy (เน-ฝิ)

ทหารเรือ