คำศัพท์ : navvy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
navvy (แนฝ-ฝิ)

คนขุดดินสร้างคลอง