คำศัพท์ : nave

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nave (เนฝ)

มีใจคอ (เช่นนั้นเช่นนี้)