คำศัพท์ : nape

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nape (เนพ)

ต้นคอ