คำศัพท์ : nap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nap (แน็พ)

ผ้าสักหลาดมีขน ม้าที่จะมาอย่างแน่ๆ

การเล่นไพ่แน็พ

งีบ