nap หมายถึง ผ้าสักหลาดมีขน ม้าที่จะมาอย่างแน่ๆ การเล่นไพ่แน็พ งีบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ nap แปลว่า ผ้าสักหลาดมีขน ม้าที่จะมาอย่างแน่ๆ การเล่นไพ่แน็พ งีบ หมายถึง ผ้าสักหลาดมีขน ม้าที่จะมาอย่างแน่ๆ การเล่นไพ่แน็พ งีบ nap อ่านว่า (แน็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nap (แน็พ)

ผ้าสักหลาดมีขน ม้าที่จะมาอย่างแน่ๆ

การเล่นไพ่แน็พ

งีบ