คำศัพท์ : nanny

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nanny (แนน-นิ)

แพะตัวเมีย คนเลี้ยงเด็ก