คำศัพท์ : name

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
name (เนม)

ชื่อเสียง ตั้ง

สกุล

ตั้งชื่อ