คำศัพท์ : nail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nail (เนล)

เล็บ ทำความตกลงกันแน่นแฟ้น

ตอกตะปูปิด

จับตัวได้

ตรึง