คำศัพท์ : nadir

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nadir (เน-เดอะ)

จุดต่ำที่สุด