คำศัพท์ : nacre

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nacre (เน-เคอะ)

หอยมุก