คำศัพท์ : mute

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mute (มยูท)

ใบ้ ไม่ปริปาก

(อักษร

สระ) ไม่ออกเสียง