คำศัพท์ : mum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mum (มัม)

ไม่ปริปาก แม่