คำศัพท์ : mull

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mull (มัล)

ครุ่น ผ้ามัสลินชนิดบาง

อุ่น (สุรา) และผสมด้วยน้ำตาล