คำศัพท์ : muff

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
muff (มัฟ)

ปลอกนวมสวมมือกันหนาว คนเซ่อซ่า

รับ (ลูก) พลาด