คำศัพท์ : mown

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mown (โมน)

ตัดหญ้า ห้ำหั่น