คำศัพท์ : mow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mow (โม)

ตัดหญ้า ห้ำหั่น