คำศัพท์ : move

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
move (มูฝ)

เคลื่อนไหว คราว

แต้ม

ดำเนิน

ย้าย

เสนอ (ญัตติ)

ทำน้ำตาไหล