คำศัพท์ : moot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
moot (มูท)

เสนอ (ปัญหา) (ข้อ) ที่ถกเถียงกันได้มาก