คำศัพท์ : moo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
moo (มู)

ร้องมอๆ อย่างวัว