คำศัพท์ : molt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
molt (โมลท)

(งู) ลอกคราบ (นก) เปลี่ยนขน