คำศัพท์ : mole

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mole (โมล)

กำแพงหินกันคลื่นทะเล ตัวตุ่น

ไฝ