คำศัพท์ : moat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
moat (โมท)

ครอบป้อม