คำศัพท์ : mix

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mix (มิคซ)

ปรุง คบค้า

ผสม

อาหารที่ผสมกึ่งสำเร็จรูป

เข้าไปปนเป