คำศัพท์ : miss

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
miss (มิซ)

หายไป ฟันผิด

งด

เสีย (โอกาส)

คิดถึง

รอดมาได้

ทิ้ง

นางสาว