คำศัพท์ : milk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 170 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
milk (มิลค)

สิ่งใดๆ ที่มีลักษณะเป็นน้ำนม รีดนม

ปอกลอก