คำศัพท์ : mile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mile (ไมล)

ไมล์(บก) การวิ่งแข่งระยะหนึ่งไมล์