คำศัพท์ : mild

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mild (ไมลด)

อ่อนโยน ไม่หนาวจัด

จืด