คำศัพท์ : mid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mid (มิด)

กลาง (อากาศ)