คำศัพท์ : mho

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
mho (โม)

นักวิชาเมทะฟิส-อิคซ